Aktuálně připravovaný projekt

Terénní odlehčovací služby s pobytem u Vás doma

Zůstat spolu doma

 • Terénní odlehčovací služby jsou poskytovány osobám, o které se pečuje v jejich domácím prostředí.

 • Cílem služby je umožnit pečujícím osobám prostor k nutnému odpočinku a po celou dobu jejich  nepřítomnosti, zajistit hendikepované osobě péči v jejím přirozeném prostředí.

 • Jde tedy  o krátkodobé zastoupení pečujících osob.

 • V České republice jde o finančně velmi nákladnou službu, ať už se jedná o terénní, pobytovou nebo ambulantní.

 • Každá země má své vlastní pojetí sociální politiky, od kterého se služby nadále odvíjí.

 • Cílem projektu je rozšíření terénních odlehčovacích služeb o další možnost.

 • Naší vizí je zajistit vícedenní pomoc asistenta, který by přespával u klienta v domácím prostředí a zároveň byla cena za služby přijatelná.

 • Dotazníkový průzkum má zjistit, zda bude u pečujících osob o službu zájem.

Budoucí připravovaný projekt

Stáří k zamyšlení a něco málo o nás ...

Období stárnutí s sebou přináší mnoho změn, které se týkají fyzických i psychických kvalit. Hlavní sociální životní změny seniora jsou například odchod do důchodu. Člověk ztrácí svou profesi, která ho do jisté míry definovala, a stává se důchodcem-penzistou.

Je to zlom jednoho konce a počátek dalšího období.                                                                       

Ztrátou zaměstnání přichází člověk o řadu sociálních kontaktů, je nucen začít si organizovat větší množství volného času a hledat nové životní naplnění.

Tím naplněním se u mnohých často stává například pořízení si zvířecího společníka, zájem o přírodu nebo touha po vlastní zahrádce. Lidé z venkova mají možná ještě větší sklon k udržení si zvířecí společnosti, navíc tíhnou i ke zvířatům hospodářským jako jsou koně, kozy, ovce, slepice, králíci apod..

Co si však počne senior se svým zvířátkem v situaci:

 • Kdy sám přestane zvládat některé běžné denní úkony při péči o sebe a své zvíře?  

 • Začne ztrácet jistotu v sám sebe a rodina není zcela schopna zajistit mu potřebnou péči?

 • Kdy stojí na prahu další náročné změny, kterou bývá změna bydlení, případně vstup do nějakého pobytového zařízení?

Opustit dosavadní zázemí znamená opustit minulost se vším, co dosud tvořilo jeho život. Zvláště pak v oblasti ztrát kontaktu s prostředím, lidmi a v neposlední řadě zvířaty.

Vždyť právě zvíře se často stává jediným, nejbližším společníkem člověka v jeho osamělosti.

Z průzkumu bylo zjištěno, že průměrně jedno z deseti zařízení by bylo ochotno, zároveň s novým klientem, přijmout i jeho drobné zvíře typu morčete, papouška, želvy a podobně.

Většího psa by ze stovky dotazovaných zařízení, přijali pouze na osmi místech za podmínek, že klient bude mít o zvíře zajištěnou péči, například rodinnými příslušníky.

O stáří se snadno mluví, je však těžko představitelné, zvláště pak pro člověka v období dospělosti těžícího ze své produktivity. Skutečností je, že starý člověk má své specifické potřeby, které dává více či méně najevo, a my se jim snažíme více či méně porozumět. Mezigenerační rozdíly jsou však nepřehlédnutelné a může tak docházet k mnohým zkreslením v percepci skupiny seniorů i k mnoha zbytečným předsudkům a stereotypům, zvláště pak v oblasti poskytovaní služeb.

Jsou totiž mezi námi také senioři, kteří pozitivně pracují sami na sobě nebo by rádi začali. Úloha ,,zdravého" stárnutí a stáří tedy není jen na společnosti, ale i na jedinci samotném. Každý člověk, senior, nebrání-li tomu zdravotní stav, by měl mít možnost o sobě svobodně rozhodovat.

Primárním záměrem naší organizace je znovuobjevit společný a harmonický způsob života lidí zvířat a přírody.

Cílem je podporovat svobodu rozhodování, individuální přístup, soběstačnost, motivovat k aktivitě, sjednocovat a upevňovat vztahy rodinné, přátelské, mezigenerační, sociální.

Dále pak rozšiřovat obzory v oblasti ekologie, neboť v tomto pojmu jsou zcela zahrnuty veškeré vztahy mezi člověkem a přírodou.

Hodláme poskytovat takový rozsah podpory, aby mohli klienti i jejich zvířata v maximální míře vést běžný způsob života podle jejich potřeb a přání. Navíc majitelům zvířat nabízíme záruku, že o jejich mazlíčka bude postaráno i v případě jejich nepřítomnosti nebo zhoršení zdravotního stavu. V případě úmrtí bude mít zvíře u nás možnost dožití s veškerou potřebnou péčí a láskou.

  Fotogalerie - vizualizace objektu

  O technologii stavby objektu


  Záměrem projektu je vytvoření souboru budov pro účely důstojného pobytu seniorů s odpovídající péčí a možností chovu vlastních domácích i hospodářských zvířat. Areál se skládá z hlavní budovy s osmi individuálními bytovými jednotkami, dvěma byty 2+kk a společenským zázemím. Další budovu tvoří administrační část, zázemí pro personál a tři bytové jednotky pro návštěvy rodinných příslušníků klientů centra a možnost přespávání personálu. Areál doplňuje modulární dřevěná stáj pro chov hospodářských zvířat obyvatel. Stavba je plánovaná jako dřevostavba v energeticky pasivním standardu.    

  Pasivní stavby v zimě udržují teplo a v létě naopak chládek. I když se realizace pasivního domu zpravidla prodraží o cca 20 %, z dlouhodobého hlediska přinese výraznou úsporu nákladů na provoz domácnosti. Ve srovnání s klasickou stavbou tak spotřebujete až o 90 % méně elektřiny, plynu nebo dřeva. Návratnost investice do pasivní stavby se udává kolem 20 let, je však ovlivněna mnoha faktory.

  Pasivní domy jsou vybaveny rekuperační jednotkou, která zajišťuje odvod vydýchaného vzduchu a přívod vzduchu čerstvého, takže blahodárně působí na zdraví člověka.

  Kromě obměny vzduchu dochází i k předávání tepla, takže se opět výrazným způsobem snižují energetické ztráty domu. Systémy rekuperace jsou doplněny o filtrační technologie, které zachytávají nečistoty. Bydlení v pasivních domech se proto doporučuje zejména lidem s různými onemocněními dýchacích cest.

  Vzhledem k tomu, že pasivní domy mají minimální tepelné ztráty a pracují s obnovitelnými zdroji energie, jsou ve srovnání s klasickými stavbami podstatně šetrnější k životnímu prostředí

  Chystáme se šetřit životní prostředí nejen ohleduplnou technologií výstavby objektu, ale i snahou o hospodaření v co nejužším sepětí s přírodou. A těm, kterým ještě nebude známo základní desatero domácí ekologie, budeme připraveni poskytnout ucházející informace i s praktickou výukou.  

  Cílené přednášky o vztahu člověka k přírodě jsou jedny z plánovaných programů i pro širokou veřejnost.